Aktualności

Praca przedszkola w warunkach COVID 19

  1. Procedura bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemicznego obowiązująca w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Brzegu
  2. Załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa "Oświadczenie Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka" - POBIERZ
  3. Załącznik nr 2 do Procedury bezpieczeństwa "Tygodniowa deklaracja zgłoszenia dziecka" - POBIERZ
  4. Załącznik nr 3 do Procedury bezpieczeństwa "Oświadczenie pracowników PP1"
  5. Załącznik nr 4 do Procedury bezpieczeństwa "Oświadczenie pracownika PP1"
  6. Załącznik nr 5 do Procedury bezpieczeństwa "Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę ochronną"
  7. Załącznik nr 6 do Procedury bezpieczeństwa "Higieniczna dezynfekcja rąk"
  8. Załącznik nr 7 do Procedury bezpieczeństwa "Higieniczna dezynfekcja rąk"
  9. Załącznik nr 8 do Procedury bezpieczeństwa "Jak skutacznie myć ręce"


Copyright © 2014. Topnet All Rights Reserved.