Informacja o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola

Zasady przyjmowania oświadczenia o potwierdzeniu woli

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć

1. INFORMATOR DLA RODZICÓW

2. INSTRUKCJA NABORU

3. SKŁADANIE WNIOSKÓW