Osiągnięcia w latach 1997-99

  • I miejsce, I Letnie Igrzyska Przedszkolaków  (1997r.)    
  • I miejsce, II Letnie Igrzyska Przedszkolaków (1998r.)
  • I miejsce, Konkurs między - przedszkolny „Czy znasz przepisy ruchu drogowego” (1999r.)

Copyright © 2014. Topnet All Rights Reserved.