Certyfikat Jakości "Partnerskie Przedszkole"

       W lipcu 2010 roku przedszkole uzyskało Polski Certyfikat Jakości „Partnerskie Przedszkole” nr R/00036. Placówka spełnia główne standardy programu w obszarach: dziecko, rozwój, komunikacja interpersonalna, zasoby. Standardy bardzo mocno akcentują rolę partnerstwa – wśród dzieci, między dziećmi a dorosłymi i wśród dorosłych, wśród pracowników oraz różnych organizacji i placówek oświatowych i kulturalnych.

        Przedszkolaki uczą się współdziałania i współpracy, rodzice aktywnie uczestniczą w życiu placówki a władze lokalne wspierają jej działania. Zgodnie z założeniem , że w przedszkolu wszystkie dzieci są ufne , ważne i potrzebne prowadzone są zajęcia zarówno z dzieckiem zdolnym, jak i wymagającym pracy wyrównawczej. Różnicowany jest stopień trudności wykonywanych zadań. Wychowanek ma możliwość wyboru ich rodzaju i poziomu. Zajęcia programowe są wzbogacane o zabawy artystyczno – rytmiczne, zajęcia taneczne, gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną, naukę jęz. angielskiego oraz naukę pływania. Zajęcia dodatkowe są prowadzone przez odpowiednio przygotowanych specjalistów.

Copyright © 2014. Topnet All Rights Reserved.