NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W BRZEGU

81 1090 2141 0000 0001 3523 8363

DO REGULOWANIA OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

24

NR RACHUNKU BANKOWEGO

RADY RODZICÓW PRZY

PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1

W BRZEGU

81 8863 0009 2000 0021 8551 0001

 Powrot 1