ZESTAW PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1

W BRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

LP

NAZWA PROGRAMU

NAZWA GRUPY

AUTOR

DATA DOPUSZCZENIA DO UŻYTKU

NUMER DOPUSZCZENIA

1.

„Kocham przedszkole”

MALEŃSTWA

KRÓLICZKI

PROSIACZKI

TYGRYSKI

KUBUSIE

Mirosława Anna Pleskot

Agnieszka Staszewska- Mieszek

30.08.2017

PP1/4200/1/2017

2.

„Program wychowawczy przedszkola”

WSZYSTKIE GRUPY

Rada Rodziców PP-1

30.08.2017

PP1/4200/2/2017

          

PROGRAMY DOTYCZĄCE ZAJĘĆ DODATKOWYCH

1.

„ Grę w szachy poznaję bystrzakiem zostaję”

TYGRYSKI

Marta Bruś

30.08.2017

PP1/4200/3/2017          

„Kreatywność fajna sprawa dla przedszkolaków to zabawa

WSZYSTKIE GRUPY

Marta Bruś

2.

„Program własny nauczania języka angielskiego PLAY,LEAR&LAUGH”

KRÓLICZKI

PROSIACZKI

TYGRYSKI

KUBUSIE

Marta Bruś

30.08.2017

PP1/4200/4/2017          

3.

„Programowanie to łatwe zadanie”

KUBUSIE

Izabela Szarek

30.08.2017

PP1/4200/5/2017          

4.

„Trzymaj się prosto”

program profilaktyczny z zakresu wad postawy

Izabela Szarek

30.08.2017

PP1/4200/6/2017          

5.

„Program logorytmiczny”

KRÓLICZKI

PROSIACZKI

Karolina Hałat

30.08.2017

PP1/4200/7/2017          

6.

„Kraina mowy”

program terapii logopedycznej

Karolina Hałat

30.08.2017

PP1/4200/8/2017          


Copyright © 2014. Topnet All Rights Reserved.