Wspieranie dziecka poprzez wprowadzanie go w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, sztuki plastyczne oraz małe formy teatralne

Gr1       Gr2A

   Gr3prosiaczki

 

  Gr4 Gr5


Copyright © 2014. Topnet All Rights Reserved.