KOLOROWE OGŁOSZENIE

„JEDYNKA” TO MAŁY ŚWIAT DLA DZIECI DO 6 LAT

TUTAJ NA ZABAWIE MIŁO PŁYNIE CZAS

ZAPRASZAMY MALUCHY NIECH ODWIEDZĄ NAS

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brzegu będzie prowadzona, podobnie jak w latach ubiegłych, z wykorzystaniem systemu informatycznego. Szczegóły rekrutacji, która rozpocznie się 20 marca 2015r., w tym terminarz i kryteria rekrutacyjne zostaną podane w późniejszym terminie i opublikowane na stronie internetowej oraz stronie BIP przedszkola. Informacje będą dostępne również na stronie Urzędu Miasta Brzeg tj. www.brzeg.pl

Przedszkole Publiczne Nr 1 to placówka z 70 letnią tradycją. „Jedynka” cieszy się szacunkiem oraz dobrą opinią środowiska i władz lokalnych. Dobre przedszkole to takie, które kieruje się zasadą, iż dziecko i jego rozwój oraz związane z nim potrzeby są najważniejsze. To takie miejsce do którego dziecko lubi przychodzić, czyli w którym czuje się bezpiecznie…

Dobre przedszkole z punktu widzenia dziecka to takie, do którego dziecko chętnie przychodzi i trudno mu się z nim pożegnać, w którym spotyka swoją ulubioną Panią i kolegów i koleżanki.

Liczba rodziców starających się o przyjęcie ich dziecka do naszej placówki stale wzrasta, a wśród wychowanków dorasta już trzecie pokolenie rodzin. Przedszkolaki z radością biorą udział w codziennych zabawach i zajęciach edukacyjnych. Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna dokłada wszelkich starań, aby każde dziecko mogło poczuć się w przedszkolu wyjątkowe. Fachowy personel pracuje z satysfakcją i entuzjazmem. Rodzice naszych wychowanków spokojnie i z zadowoleniem śledzą rozwój swoich dzieci. O wszystkich ważniejszych wydarzeniach z naszej działalności edukacyjnej informujemy bezpośrednio w placówce lub na stronie internetowej przedszkola.

WSTĄP, ZOBACZ, ZDECYDUJ

1. Zapewniamy bezpłatne nauczanie, od godziny 9.00 do 14.00 w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Za czas przekraczający wymiar godzin bezpłatnych tj. 6.30-09.00 oraz 14.00-16.30 rodzic płaci symboliczną złotówkę, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu,

2. Mamy własny plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci oraz oferujemy własne wyżywienie - przygotowane w kuchni przedszkolnej. Posiadamy przestronne, kolorowe sale urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku.

3. Zapewniamy wykwalifikowaną wielokierunkowo kadrę pedagogiczną z odpowiednim przygotowaniem, lubiącą pracować z dziećmi. Kadrę, która rozumie potrzeby dziecka i jest gotowa go wspierać w jego trudnościach oraz rozwijać jego mocne strony.

4. Zapraszamy rodziców do życia przedszkolnego, czyli każdy rodzic może wejść na zajęcia i zobaczyć jak pracuje jego dziecko i nauczyciel. Jesteśmy otwarci na kontakt nauczyciela z rodzicem i omówienie kwestii związanych z dzieckiem - jego mocnych i słabych stron. Na bieżąco informujemy o postępach dziecka.

5. Obok podstawy programowej realizujemy programy autorskie. Zajęcia są prowadzone w sposób atrakcyjny angażując dziecko w różne aktywności mające na celu stymulację jego rozwoju. Wiedza podawana jest w formie zabawy i utrwalana w grupie przez różne zadania.

6. Nauczyciele pracują z dziećmi minimalnie ponad ich możliwości, w celu stymulowania ich do rozwoju. Doceniają również każdy wysiłek dziecka.

7. Oferujemy wiele zajęć dodatkowych - do wyboru, które odpowiadają na różne potrzeby różnych dzieci min. język angielski, zajęcia rytmiczne, zajęcia plastyczne, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjne, zajęcia muzyczne, zajęcia przyrodnicze, zajęcia sportowe i inne.

Termin Postępowanie rekrutacyjne

od 02 marca 2015r. godz. 8.00

do 13 marca 2015r. godz. 15.00

Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej dziecka w kolejnym roku szkolnym.
   
20 marca 2015r. godz. 8.00 Uruchomienie w systemie pełnej oferty przedszkoli oraz możliwość wypełniania wniosków w systemie.
   

od 20 marca 2015r. godz. 8.00

do 15 kwietnia 2015r. godz. 15.00

Rodzice wypełniają elektroniczny wniosek o przyjęcie do przedszkola.

Podpisany wniosek o przyjęcie wraz z załącznikami składają do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru (pierwszej preferencji).

   
30 kwietnia 2015r. godz. 8.00 Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych. Rodzice sprawdzają
w systemie lub w przedszkolu pierwszego wyboru (I preferencji), czy dziecko zakwalifikowało się
do przyjęcia.
   

od 30 kwietnia 2015r. godz. 8.00

do 08 maja 2015r. godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu
do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane – podpisanie umowy
   
                       13 maj 2015r. godz. 8.00 Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

19 maj ogłoszenie